Nevşehir- Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Kurum : Nevşehir- Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Alan :245 Hektar

Açıklama :Nevşehir- Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mevcut Yerleşke ve Genişleme Sahası Halihazır Harita Yapımı, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Yapımı, Nazım ve Uygulama İmar Planları, Üniversite Master Planı ve Kampüs Concept Tasarımı