T.C. Dışişleri Bakanlığı İncek Mevki Diplomatik Site Alanı

Kurum : T.C. Dışişleri Bakanlığı İncek Mevki Diplomatik Site Alanı

Alan :36 Hektar

Açıklama :Ankara-T.C. Dışişleri Bakanlığı, İncek Mevkii Diplomatik Site Alanı, Halihazır Harita Yapımı, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Yapımı, Nazım ve Uygulama İmar Planları ve İmar Uygulaması