Balıkesir Ayvalık Gıda ve Gıda İşlemeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Kurum : Balıkesir Ayvalık Gıda ve Gıda İşlemeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Alan :50 Hektar

Açıklama :Balıkesir Ayvalık Gıda ve Gıda İşlemeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Halihazır Harita Yapımı, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Yapımı, Nazım ve Uygulama İmar Planları ve İmar Uygulaması