Mersin Tarım Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Kurum : Mersin Tarım Ürünleri İhtisas Organize Sanayi

Alan :56 Hektar

Açıklama :Mersin Tarım Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Mevcut Alan + Genişleme Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planları ve İmar Uygulaması