Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi

Kurum : Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi

Alan :237 Hektar

Açıklama :Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planları ve İmar Uygulaması