Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi

Kurum : Çanakkale Organize Sanayi

Alan :186 Hektar

Açıklama :Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Mevcut Saha + Genişleme Sahası Halihazır Harita Yapımı, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Yapımı, Nazım ve Uygulama İmar Planları