Bursa Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Kurum : Bursa Deri İhtisas Organize Sanayi

Alan :400 Hektar

Açıklama :Bursa Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Mevcut Saha + Genişleme Sahası Halihazır Harita Yapımı, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Yapımı, Nazım ve Uygulama İmar Planları ve İmar Uygulaması