Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi

Kurum : Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi

Alan :122 Hektar

Açıklama :Aydın-Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi Yer Seçimi Sürecinin Takibi, Kurum Görüşlerinin Toplanması, Ön Araştırma Raporunun Hazırlanması, Halihazır Harita Yapımı, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Yapımı, Nazım ve Uygulama İmar Planları ve İmar Uygulaması