Bursa Uludağ Organize Sanayi Bölgesi

Kurum : Bursa Uludağ Organize Sanayi Bölgesi

Alan :198 Hektar

Açıklama :Bursa-Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Halihazır Harita Yapımı, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Yapımı, Nazım ve Uygulama İmar Planları ve İmar Uygulaması