Kocaeli KOBİ Organize Sanayi Bölgesi

Kurum : Kocaeli KOBİ Organize Sanayi Bölgesi

Alan :294 Hektar

Açıklama :Kocaeli-KOBİ Organize Sanayi Bölgesi Halihazır Harita Yapımı, Jeolojik - Jeoteknik Etüt Yapımı, Nazım ve Uygulama İmar Planları