Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi

Kurum : Bursa Teknoloji Organize Sanayi

Alan :1100 Hektar

Açıklama :Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi Mevcut Saha + Genişleme Sahası Halihazır Harita Yapımı, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Yapımı, Nazım ve Uygulama İmar Planları ve İmar Uygulaması