Giresun İli Yağlıdere İlçesi İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : Giresun Belediyesi

Alan :1300 Hektar