İzmir İli Seferhisar İlçesi(Doğanbey Turizm Gelişme Bölgesi) Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : İzmir Belediyesi

Alan :270 Hektar