Jeodezi/Fotogrametri

Şehircilik, inşaat, projelendirme ve Mühendislik çalışmalarının tümünün altlığını oluşturan; Mevcut arazi ve mülkiyet yapısının uygulamaya hazır hale getirilmesini sağlayan, hâlihazır haritalar-parselasyon planları gibi mühendislik hizmetleri güncel teknolojiler kullanılarak sunulmaktadır.