Endüstri Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgesi Planları

Endüstri ve Organize Sanayi Bölgesi Planları kapsamında yüksek katma değer üretebilecek tesislerin oluşturulabilmesi için yer seçiminden başlayarak imar uygulamasına kadar olan süreçte titizlikle çalışılması gerektiğinin farkında olarak ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde pay sahip olma misyonunu taşıyoruz.