Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri

Kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri kapsamında amacımız kentsel sorunlar ve ihtiyaçları göz önüne alarak, bir bölgenin ekonomik, toplumsal ve mekansal özelliklerinin incelenmesi sonucunda uygulanabilir bir yol haritası eşliğinde insan odaklı yaşanılabilir kentler oluşturmaktır.