Şehir ve Bölge Planlama

Şehircilik hizmetlerine altlık oluşturan araştırmalar ve çalışmalar sayısal ortamda, CAD destekli yazılımlar ile son teknolojik yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar esnasında; nüfus - mekânın gelişme eğilimleri ve yerleşim alanlarının sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel trendleri göz önünde bulundurulmaktadır.