Elazığ-Merkez(Aksaray Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Bölgesi) Kentsel Dönüşüm Projesi

Kurum :T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Alan : 22 Hektar

Üretilen Bağımsız Birim :714 Adet