Elazığ-Merkez(Kızılay Mahallesi kentsel Dönüşüm ve Gelişim Bölgesi) Kentsle Dönüşüm Projesi

Kurum :T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Alan : 17 Hektar

Üretilen Bağımsız Birim :2404 Adet