Zonguldak-Merkez(Türkiye Taşkömürü Kurumu Kentsel Yneileme Alanı) Kentsel Yenileme Projesi

Kurum :T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Alan : 80 Hektar

Üretilen Bağımsız Birim :1739 Adet